Met de hervormingen van het arbeidsrecht is de registratie van de arbeidstijd meer dan een noodzaak. Vanaf nu zal elke werkgever de werkuren van zijn werknemers moeten verantwoorden. Het bijhouden van werkuren zal het bedrijf ook in staat stellen om de productie te verhogen en de werking ervan te optimaliseren. Om aan deze doelstellingen en verplichtingen te voldoen, is het noodzakelijk om software te installeren waarmee de werktijden bijgehouden kunnen worden. Dit type software brengt aanzienlijke voordelen voor het bedrijf met zich mee, op voorwaarde echter dat de juiste keuzes worden genomen.

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van dit type software?

Met de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen moeten ‘te laat komen’ en ‘afwezigheid’ vooraf worden gemotiveerd en aangevraagd. Bovendien is de werkgever verplicht de arbeidstijd te respecteren. Het bedrijf kan zijn werknemers niet langer laten werken dan de wettelijk vastgestelde uren. Hij moet de dagelijkse pauzes en de wettelijke wekelijkse rust respecteren. Hierop zullen er regelmatig controle uitgevoerd worden. Om dit te vergemakkelijken is het vastleggen van de arbeidstijd onmisbaar.

Het belangrijkste doel van tijds- en activiteitenregistratiesoftware is het respecteren van de maximale werkuren, ongeacht of dit nu langs de kant van de werkgever of van de werknemer is. Met dit soort software is het voor werkgevers gemakkelijker om te rapporteren over de werkschema’s van hun werknemers.

Dankzij tijdsregistratiesoftware bespaart het bedrijf veel tijd bij het beheren van de personeelsadministratie. De tool genereert automatisch de werkuren van elke werknemer. Pauzes, vertragingen, activiteitstijd… worden automatisch berekend. Dit systeem minimaliseert ook invoer- en berekeningsfouten.

 

De tijdsregistratiesoftware optimaliseert de productiviteit van het bedrijf. Dankzij de ergonomische interface heeft de bedrijfsleider een globaal overzicht van de productiekracht. Bovendien kan men het reactievermogen van het personeel controleren. Hierdoor kan de werking van het bedrijf aangepast worden op basis van de verkregen resultaten. Het plannen van werktijden zorgt voor een betere evenwicht tussen de verschillende werklasten. Zo wordt de overbelasting van productie en arbeid vermeden.

 

Welke types software bestaan er voor tijdsregistratie en activiteitsregistratie?

Er zijn meerdere manieren om de werktijd bij te houden. Het type software moet worden gekozen op basis van de behoeften van het bedrijf.

Sommige software is bedoeld om alleen globale werkschema’s te verzamelen en vast te leggen. De software registreert daarom de uren werk, rust, vertraging en afwezigheid. Dit type software werkt via het dagelijkse tiksysteem. De registratie van de arbeidstijd gebeurt bij het binnen- en buitengaan van de werknemer. De werkgever heeft toegang tot een overzicht van het aantal werknemers dat in het bedrijf aanwezig is per dag. Meestal zijn deze programma’s gekoppeld aan een verlof- en overwerksysteem. Ze vergemakkelijken daardoor het beheer van salarissen en bonussen.

T&A (Time & Attendance) software is ontworpen om werktijden te organiseren en bij te houden. De follow-up gebeurt dan volgens de productietijd en is een individueel proces. Hoewel sommige software een algemeen overzicht geeft van de werktijd, richt de software voor het volgen van activiteiten zich op een specifieke werknemer.

Het bijhouden van werkuren bereikt pas zijn volledige potentieel wanneer het proces gekoppeld wordt met de gegevens van de HR-afdeling. Het vastleggen van de werktijden van werknemers is een van de belangrijkste functies. Met planningssoftware kan het personeel efficiënt en functioneel worden beheerd.

Hoe kiest u de gepaste tijds- en activiteitsregistratie software?

De keuze van een bepaalde tijdregistratiesoftware moet voldoen aan de voornaamste behoeften van het bedrijf. Bovendien moet de software over enige flexibiliteit beschikken.

Zo moet hij zich kunnen aanpassen aan de strategie en structuur van het bedrijf. De opvolging van de arbeidstijd moet worden gecentraliseerd om een optimaal resultaat te hebben. Sommige tools beschikken over een intranetfunctionaliteit. Elk niveau heeft dan toegang tot de software en de bijbehorende gegevens. Deze module versnelt het proces van het registreren van de activiteitstijd.

Soortgelijk nieuws...

Hoe kan software het resource- en tijdbeheer bevorderen in een bedrijf?

today juli 26, 2021 timer 3 mins

De werking van een bedrijf is vooral afhankelijk van een goede organisatie. Om dit laatste te vergemakkelijken, is tijd- en activiteitenbeheer (TAM) één van de fundamenten.    Het gebruik van een time-management tool zoals TAM software maakt het mogelijk om het hele HR-proces te verbeteren. Daarnaast zorgt deze tool voor een optimalisatie van de time-managementactiviteiten, niet […]

Lees verder

Hoe berekent u de aanwezigheid van uw personeel in het bedrijf?

today februari 25, 2021 timer 3 mins

Tijdsbeheer is essentieel voor het bedrijf en voor HR-managers. Het omvat verschillende essentiële concepten, waaronder het aantal uren dat het personeel aanwezig is. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de berekening van bepaalde kosten zoals overwerk of loon, wat van werknemer tot werknemer kan verschillen. Bovendien moeten er bepaalde begrippen genuanceerd worden, zoals bijvoorbeeld de […]

Lees verder

Hoe beheert u een personeelsplanning?

today januari 1, 2021 timer 3 mins

Een personeelsplanning beheren is geen eenvoudige taken voor de HR-verantwoordelijke. De planning heeft niet alleen een invloed op de hele organisatie, maar ook op de prestaties van het bedrijf. Het doel is om over een efficiënt systeem te beschikken dat aan meerdere parameters voldoet. En dit zowel op het niveau van het personeel als op […]

Lees verder