De werking van een bedrijf is vooral afhankelijk van een goede organisatie. Om dit laatste te vergemakkelijken, is tijd- en activiteitenbeheer (TAM) één van de fundamenten.    Het gebruik van een time-management tool zoals TAM software maakt het mogelijk om het hele HR-proces te verbeteren. Daarnaast zorgt deze tool voor een optimalisatie van de time-managementactiviteiten, niet alleen bij managers, maar ook bij medewerkers.

Wat zijn de uitdagingen bij een resourceplanning?

Time-management en resource-management zijn concepten die nauw met elkaar verbonden zijn. Dit zien we vooral wanneer we kijken naar de interne en externe behoeften.   Een planning maken heeft heel wat invloed op verschillende gebieden: economisch, operationeel en sociaal.

Sociale uitdagingen

Het welzijn van werknemers en de balans tussen privé- en beroepsleven zijn vandaag de dag belangrijke uitdagingen. We kunnen dus stellen dat planningstools en tijdbeheer gebruikt worden om de werknemers tevreden te stellen.

Dit zijn effectieve oplossingen om het beheer van uurroosters te verbeteren, zodat ze eerlijk(er) zijn. Zo moeten ze onder andere voldoen aan de eisen en beperkingen van elke werknemer. Hierdoor zijn de uurroosters consistent en voldoen zij aan de wettelijke regels.

Economische en operationele uitdagingen

De integratie van tijdbeheersoftware en HR-tools vereenvoudigt de administratieve taken. Bepaalde HR-processen kunnen hierdoor versneld en zelfs geautomatiseerd worden. Medewerkers voelen zich trouwens meer betrokken omdat zij toegang hebben tot de nieuwe tools die de werktijden bijhouden.

Tijd- en activiteitenbeheer binnen een bedrijf: een factor in medewerkersbetrokkenheid?

Een groot aantal HR-managers is ervan overtuigd dat de gebruikservaring een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van een bedrijf. Deze bewering is gebaseerd op een studie die in 2020 werd uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat een meerderheid van de HR-managers de mening is toegedaan dat een klant niet anders is dan een werknemer.

Het belang van werknemersgetrouwheid

Richard Branson, oprichter van Virgin Atlantic, heeft de uitdaging van deze werknemerservaring begrepen. Hij zegt: “Zorg voor uw werknemers, en zij zullen voor uw bedrijf zorgen.”  Het welzijn van werknemers heeft namelijk een directe invloed op hun productiviteit en bijgevolg op die van het bedrijf.

Helaas is de werkelijke situatie overduidelijk. De laatste jaren zijn er steeds meer verwachtingen van de kant van de werknemers… en toch neemt hun inzet af. Naast de verschillende diensten die de kwaliteit van het leven op het werk verbeteren, verwachten werknemers ook dat de werktijden worden verkort.

HR-afdelingen bieden daarom medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan de planning van de uurroosters.  Hun oplossing: applicaties gewijd aan specifieke administratieve taken.

Waarom streven naar HR-procesautomatisering?

De automatisering van HR-processen is een essentiële oplossing voor elk bedrijf dat wil optimaliseren zonder de menselijke kant te verwaarlozen. De automatisering van TAM bestaat erin verschillende HRmanagement tools te gebruiken.

Dit systeem vermijdt het herhaaldelijk uitvoeren van bepaalde taken.  Het vereenvoudigt de HR-planning en de organisatie van de werktijd. Elke dienst houdt dus rekening met de beschikbare resources, de bevoegdheden en de werklast van elke werknemer.

De voordelen van deze nieuwe technologieën zijn talrijk. Deze softwareprogramma’s maken het onder andere mogelijk om:

  • Tijd en geld te besparen;
  • De focus te leggen op grotere taken en activiteiten die rendement op investeringen kunnen opleveren;
  • Berekeningsverschillen te vermijden, wat anders tot heel wat tijdverlies zou lijden.

De automatisering heeft vooral betrekking op HR-processen rond:

  • Persoonsgegevens;
  • Salarisvoorbereiding;
  • Het organiseren van taken;
  • Opvolging van het betaald verlof.

Er zijn heel wat softwarepakketten beschikbaar op de markt. Sommige tools zijn aangepast aan de grootte van de onderneming, en maken een onderscheid tussen grote entiteiten en KMO’s. Ter info: Dinclock beschikt over een uiterst gebruiksvriendelijke interface die voldoet aan de verschillende behoeften, gebaseerd op de grootte van het bedrijf.

Soortgelijk nieuws...

Waarom tijdsregistratiesoftware kopen?

today mei 3, 2021 timer 3 mins

Met de hervormingen van het arbeidsrecht is de registratie van de arbeidstijd meer dan een noodzaak. Vanaf nu zal elke werkgever de werkuren van zijn werknemers moeten verantwoorden. Het bijhouden van werkuren zal het bedrijf ook in staat stellen om de productie te verhogen en de werking ervan te optimaliseren. Om aan deze doelstellingen en […]

Lees verder

Hoe berekent u de aanwezigheid van uw personeel in het bedrijf?

today februari 25, 2021 timer 3 mins

Tijdsbeheer is essentieel voor het bedrijf en voor HR-managers. Het omvat verschillende essentiële concepten, waaronder het aantal uren dat het personeel aanwezig is. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de berekening van bepaalde kosten zoals overwerk of loon, wat van werknemer tot werknemer kan verschillen. Bovendien moeten er bepaalde begrippen genuanceerd worden, zoals bijvoorbeeld de […]

Lees verder

Hoe beheert u een personeelsplanning?

today januari 1, 2021 timer 3 mins

Een personeelsplanning beheren is geen eenvoudige taken voor de HR-verantwoordelijke. De planning heeft niet alleen een invloed op de hele organisatie, maar ook op de prestaties van het bedrijf. Het doel is om over een efficiënt systeem te beschikken dat aan meerdere parameters voldoet. En dit zowel op het niveau van het personeel als op […]

Lees verder